VI международный творческий конкурс «Пусть всегда будет солнце!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья

аудит

Шестой международный творческий конкурс «Вот оно какое, наше лето!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежьяя

 

Аудит сабақтарындағы танымдылық әрекеттерінің активтендірілуі

Аудит сабақтарындағы танымдылық әрекеттерінің активтендірілуі

Еліміздің экономикасында нарықтық қатынасқа көшу барысында — ғылыми, білім мен тәжірибелік қызметтің даму жолында аудит — ең маңызды салалардың бірі болып табылады. Аудит пәні дегеніміз шарт бойынша және келісім арқылы тәуелсіз эксперттік негізде және бухгалтерлік есепті талдау, т. б. кәсіпорындардың жұмыстарының дұрыстығын, анықтығын анықтай отырып, оған толық түрде объетивті баға беру, сонымен қатар ішкі аудиттің тексеру жүйелерінің қабылдаған есеп саясатына, нормативтік актілерге сәйкестігіне көңіл бөлу.

Организация практического обучения как основа профессиональной компетентности выпускников по специальности: 051803 «Учет и аудит»

Фаюк З.В.В условиях рыночной экономики увеличивается спрос на профессионально компетентных специалистов. Профессиональная компетентность на сегодняшний день определяется уровнем профессионального образования, индивидуальными способностями человека, его стремлением к непрерывному самообразованию, творческим отношением к делу.

Подписка на RSS - аудит