VI международный творческий конкурс «Пусть всегда будет солнце!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана, стран ближнего и дальнего зарубежья

Базарбаева Саруар Оразовна

Шестой международный творческий конкурс «Вот оно какое, наше лето!» для детей, педагогов и воспитателей Казахстана и стран ближнего и дальнего зарубежьяя

 

Использование технологии «Портофлио» в преподавании бухгалтерских дисциплин

Базарбаева Саруар Оразовна

«Метод портфолио» — «папка или портфель учебных достижений студентов». Инновации в образовании — это реализация идей, приводящая к повышению качества образования, которое определяется не только знаниями, умениями и навыками, но и профессиональной культурой, способностью адаптироваться на рынке труда, самостоятельно реализовывать свои планы.

Сабақ тақырыбы: Еңбек төлемінің жүйесі мен нысаны. Кәсіби дағдырларын қалыптастыру

Базарбаева Саруар Оразовна

Білім беру үрдісін ақпараттандыру – жаңа инновациялық әдістер мен оқыту технологияларын қолдану арқылы, дамыта оқыту, дара тұлғаны бағыттап оқыту мақсаттарын жүзеге асыра отырып, оқу- тәрбие үрдісінің барлық деңгейлерінің тиімділігі мен сапасын жоғарлатуды көздейді. Бүгінгі күннің талабына сай білім саласында жаңа технологиялар қолданудың маңызы зор.

Аудит сабақтарындағы танымдылық әрекеттерінің активтендірілуі

Аудит сабақтарындағы танымдылық әрекеттерінің активтендірілуі

Еліміздің экономикасында нарықтық қатынасқа көшу барысында — ғылыми, білім мен тәжірибелік қызметтің даму жолында аудит — ең маңызды салалардың бірі болып табылады. Аудит пәні дегеніміз шарт бойынша және келісім арқылы тәуелсіз эксперттік негізде және бухгалтерлік есепті талдау, т. б. кәсіпорындардың жұмыстарының дұрыстығын, анықтығын анықтай отырып, оған толық түрде объетивті баға беру, сонымен қатар ішкі аудиттің тексеру жүйелерінің қабылдаған есеп саясатына, нормативтік актілерге сәйкестігіне көңіл бөлу.

Подписка на RSS - Базарбаева Саруар Оразовна